Δεν σταματάμε να διευρύνουμε το δίκτυο φροντίδας, προσφοράς και υποστήριξης των πολιτών και ενίσχυσης των εργαζομένων που απασχολούνται σε υπηρεσίες πρώτης γραμμής (08.04.2020)