Διανομή ειδών πρώτης ανάγκης από το επισιτιστικό πρόγραμμα ΤΕΒΑ (11.1.2021)