Η ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου, έργο μητροπολιτικής λειτουργίας με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους πολίτες και επισκέπτες της Αττικής, καθώς και για την ελληνική οικονομία.
✔Οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα ως προς τη Β’ φάση της ανάπλασης υπηρετούν κυρίως 2 στόχους:
▪️Την εξεύρεση βιώσιμου μοντέλου χρηματοδότησης και της καλύτερης δυνατής μεθόδου δημοπράτησης.
Εφόσον υπάρχουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, οφείλουμε να τις αναζητήσουμε και αξιοποιήσουμε, ώστε να απελευθερώσουμε τους ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής οι οποίοι θα διοχετευθούν σε περισσότερα έργα προς όφελος και των 66 Δήμων της Αττικής και τα οποία θα παραδοθούν σε άμεση χρήση των πολιτών της Αττικής.
▪️Την ελεύθερη και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβαση των πολιτών στο Οικολογικό Πάρκο, η λειτουργική βιωσιμότητα του οποίου θα είναι εξασφαλισμένη σε βάθος χρόνου. Σκοπός είναι να προληφθούν φαινόμενα υποβάθμισης ή εγκατάλειψης των κοινόχρηστων χώρων και να μην μετεξελιχθεί το μητροπολιτικό πάρκο σε έργο «κουφάρι», όπως άλλα Ολυμπιακά ακίνητα.
✔Η εκτέλεση της Β’ φάσης της ανάπλασης διέπεται από τις διατάξεις του ΠΔ 26.11.2013 (ΦΕΚ 443/6.12.2013). Ουδέποτε τέθηκε ζήτημα αλλαγής των προβλεπόμενων στο ΠΔ χρήσεων γης και όρων δόμησης.
✔ Οι ελλείψεις που μάς “κληροδότησε” η προηγούμενη Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής διατρέχουν το σύνολο των παρεμβάσεων της Β’ Φάσης στον Φαληρικό Όρμο και μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρία πεδία: (α) μελετών, (β) χρηματοδοτικών πόρων και (γ) σχεδιασμού για την μελλοντική αξιοποίηση και λειτουργική βιωσιμότητα του χώρου.
✔Η διαδικασία ανάθεσης σε εξειδικευμένη εταιρία παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής σε τεχνοοικονομικό και νομικό επίπεδο προβλέπεται εκ του νόμου για έργα ανάλογης κλίμακας, κατ’ εξοχήν σύνθετα και στρατηγικής σημασίας, όπως εν προκειμένω.
✔ Το υφιστάμενο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο διασφαλίζει τον δημόσιο χαρακτήρα του μητροπολιτικού πάρκου, την ελεύθερη και χωρίς αποκλεισμούς χρήση του από όλους τους πολίτες.
✔Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της Α’ Φάσης των έργων ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου έχει μετατεθεί για τον Μάιο 2021. Σήμερα το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει εκτελεσθεί σε ποσοστό περίπου 85%. Στο δε αντικείμενο του έργου περιλαμβανόταν και η εκπόνηση μελετών σε τελικό στάδιο.
✔Το γεγονός ότι η Α’ φάση χρειάσθηκε για να ολοκληρωθεί 3 συμπληρωματικές συμβάσεις, ανερχόμενες μάλιστα σχεδόν στο 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης, ενώ μέχρι τώρα έχουν δοθεί 6 παρατάσεις (δεν έχει νόημα να σταθούμε στο παρελθόν ούτε να αναλύσουμε τυχόν ατέλειες μελετών, τυχόν απρόβλεπτες ανάγκες και μεταβολές στο κανονιστικό πλαίσιο), στόχος μας να είναι περιορισμένο, στο μέτρο του δυνατού, το ρίσκο σχετικά με την δημοπράτηση και ολοκλήρωση της Β’ φάσης, ώστε να περιορίσουμε τον κίνδυνο παρεκκλίσεων από τον αρχικό σχεδιασμό ως προς το τεχνικό και οικονομικό αντικείμενο που μπορεί να επηρεάζουν και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.
(Σημεία από την τοποθέτησή μου επί της συζήτησης για την εξέλιξη των έργων της ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου στη συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου της 13.1.2021)
https://bit.ly/3spEZRM
#neaarxiattiki #GiorgosPatoulis
#DimitraNanou #stanotia
#Περιφερειακή_Ενότητα_Νοτίου_Τομέα_Αθηνών
#ΑνάπλασηΦαληρικούΌρμου