Έχοντας απόλυτη συνείδηση της ευθύνης που αναλαμβάνω, ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη Αττικής, κ. #GeorgiosPatoulis, για την τιμή που μου έκανε να με ορίσει Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Τομέα Αθηνών (9.9.2019)