Εγκαίνια της Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών δήμων Αργυρούπολης-Ελληνικού (22.10.2019)