Έγκριση της 2η τροποποίησης του ΠΕΕ της #Περιφέρεια_Αττικής έτους 2020 (30.7.2020)