Παρατηρήσεις επί της εγκρίσεως της 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού και ΠΕΕ οικονομικού έτους 2020 (29.7.2020)