Εισήγηση επί της εγκρίσεως σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Π.Α. και του νπιδ με την επωνυμία Ίδρυμα Περίθαλψης Ηλικιωμένων Αγωνιστών «Το Σπίτι του Αγωνιστή» (5.12.2019)