Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, στην ανθρώπινη αξία και αξιοπρέπεια, ο σεβασμός στις δυνατότητες και δεξιότητες των ΑμεΑ (3.12.2019)