Εισήγηση επί της εγκρίσεως της τροποποίησης – παράτασης της προγραμματικής μεταξύ ΠΑ και του ΝΠΙΔ με «Το Σπίτι του Αγωνιστή» για την κατασκευή του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση στο Σπίτι του Αγωνιστή» (15.7.2020)