Τα τεχνικά συνεργεία της #Περιφέρεια_Αττικής συνεχίζουν την επιθεώρηση και τον καθαρισμό ρεμάτων σε όλη την Αττική για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων (17.7.2020)