Εισήγηση επί της παρατάσεως ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων εντός του εμπορικού κέντρου στον Δήμο Γλυφάδας (27.11.2019)