Ολοκληρώθηκε το 3ο φεστιβάλ αθλητισμού κωφών (29.11.2019)