Εισήγηση επί της συζήτησης για την εξέλιξη των έργων για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου (13.1.2021)