Εκστρατεία ενημέρωσης των νέων για τα οφέλη του εμβολιασμού (21.7.2021)