Η #Περιφέρεια_Αττικής συνδιοργανώνει και υποστηρίζει τους 3ους Παγκόσμιους Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού (17.7.2021)