Έλεγχοι από τα κλιμάκια του Τμήματος Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών, πραγματοποίησαν, στην περιοχή ευθύνης μας (30.3.2020)