Ένδειξη σεβασμού και αναγνώρισης των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας (01.10.2020)