200 εκ. ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ (#ΠΕΠ_Αττικής2014_2020) διατίθενται από την #Περιφέρεια_Αττικής (9.10.2020)