200 εκ. ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ (#ΠΕΠ_Αττικής2014_2020) διατίθενται από την #Περιφέρεια_Αττικής
ως κεφάλαιο κίνησης σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Αττικής, των οποίων οι δραστηριότητες επλήγησαν εξαιτίας του #Covid.
Στο επίκεντρο των πολιτικών της #Περιφέρεια_Αττικής και προσωπικά του Περιφερειάρχη κ. #GiorgosPatoulis, είναι η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, η στήριξη της τοπικής απασχόλησης, η προσαρμογή επιχειρήσεων και εργαζομένων στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας.
Περισσότερα στο https://bit.ly/33JLk0f