«Εργασίες άρσης καταπτώσεων πρανών ρεμάτων Περιφέρειας Αττικής (2019)» (20.5.2020)