Υπό ιδιάζουσες συνθήκες η επιστροφή στα θρανία, αλλά η προσαρμογή ήταν άμεση (22.5.2020)