Η ημέρα πένθους είναι ημέρα σεβασμού. Η μητέρα είναι πρόσωπο ιερό στη ζωή κάθε ανθρώπου (15.10.2020)