Μια εποικοδομητική διαδικτυακή συζήτηση με τον Προέδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κ. #ΙωάννηςΣαρμάς, πραγματοποιήθηκε χθες με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. #GiorgosPatoulis, με τη συμμετοχή Αντιπεριφερειαρχών και Δημάρχων της Αττικής.
Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η μετεξέλιξη του προληπτικού ελέγχου των δαπανών ΟΤΑ Α και Β βαθμού στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο θα εφαρμόζουν οι φορείς που υπάγονται στην ελεγκτική δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και το οποίο θα στηρίζεται σε 3 πυλώνες:
✔ στην καταγραφή από κάθε φορέα των διαδικασιών διενέργειας πράξεων που έχουν δημοσιονομικές συνέπειες,
✔ στον εντοπισμό των δημοσιονομικών κινδύνων,
✔ στην εγκατάσταση ασφαλιστικών δικλείδων για την αποτροπή των δημοσιονομικών κινδύνων, ανάλογα με τη σοβαρότητα και την πιθανότητα επέλευσής τους.
Αναμένουμε με ενδιαφέρον τους προτυποποιημένους κανόνες και διαδικασίες, όπως έχουν “κωδικοποιηθεί” βάσει της κανονιστικής απόφασης της Ολομέλειας του #ΕλεγκτικόΣυνέδριο με αριθμό ΦΓ8/55081/2020 – ΦΕΚ 4938/Β/9-11-2020.
#neaarxiattiki #GiorgosPatoulis
#DimitraNanou #stanotia
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο https://bit.ly/37sTXggΝ