Η μετεξέλιξη του προληπτικού ελέγχου των δαπανών ΟΤΑ Α και Β βαθμού στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο θα εφαρμόζουν οι φορείς που υπάγονται στην ελεγκτική δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (2.12.2020)