Η Περιφέρεια Αττικής σήμερα σε κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5). (6.8.2021)