Συνεδρίασε σήμερα εκτάκτως το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) (4.8.2021)