Με αυτόν τον τρόπο ομάδα “επισκεπτών” προσπάθησε χθες να επιβάλει τη συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης του θέματος της διαχείρισης των απορριμμάτων, αν και υπήρξε δέσμευση για συζήτησή του σε μονοθεματική συνεδρίαση εντός 2 εβδομάδων (5.3.2020)