Τα "Ελληνικά χρώματα", με τον υψηλό συμβολισμό τους, ενώνουν και στέλνουν τον (χαρτ)αετό της ελληνικής κοινωνίας ψηλά! (2.3.2020)