Μια κοινωνική πρωτοβουλία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την ανάδειξη του κοινωνικού ζητήματος της εξάλειψης της βίας (26.11.2019)