Οι δράσεις για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοιού συνεχίζονται (11.6.2020)