Υπόγεια διάβαση πεζών της Λεωφ. Συγγρού (στο ύψος του Ιωσηφόγλειου και της οδού Σκρα) (10.6.2020)