Παράδοση σύγχρονου εξοπλισμού για την ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής (22.4.2020)