Υγειονομικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών καθώς και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών (24.4.2020)