Παρέμβαση επί της εγκρίσεως της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης ΠΕΕ οικονομικού έτους 2020 (23.9.2020)