Θα χαρακτήριζα τουλάχιστον ατυχές το σχόλιο του κ. Καραμάνου περί απολογίας της Περιφερειακής Αρχής για τα εν εξέλιξη έργα ή όσα έχουν ολοκληρωθεί.

Με θετική διάθεση και προκειμένου να εισφέρω δημιουργικά στη συζήτηση, επιτρέψτε μου να κάνω την εξής διάκριση:

Είναι άλλο το θέμα εάν, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υποβληθείσες μελέτες δεν είχαν βαθμό ωρίμανσης τέτοιο ώστε να εκτελούνται απρόσκοπτα τα έργα (αναφέρομαι χαρακτηριστικά (α) στις μελέτες εφαρμογής για το κλειστό της Αρτάκης που δεν υπήρχαν και εκπονήθηκαν μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας, ενώ εγκρίθηκαν τέλη Ιουλίου 2020 από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης ή (β) στην επικαιροποίηση – οριστικοποίηση των μελετών της Β’ φάσης του Φαληρικού Όρμου μέχρι του σταδίου της μελέτης εφαρμογής και την έκδοση οικοδομικής άδειας που πρέπει να γίνουν).

Και είναι άλλο το θέμα εάν έργα ενταγμένα στο ΠΕΕ της Περιφέρειας Αττικής κινούνται στη σωστή κατεύθυνση και τα συνεχίζουμε (όπως έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης, έργα υποδομών π.χ. παιδείας, άθλησης, μεγάλων αστικών αναπλάσεων). Η Δημόσια Διοίκηση έχει άλλωστε συνέχεια.

Δεν πρέπει να λησμονούμε, όμως, ότι η πανδημία επηρέασε από τον Μάρτιο 2020 και εντεύθεν τον ρυθμό εξέλιξης και την πρόοδο των εργασιών. Όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον κόσμο.

Το αντιπλημμυρικό έργο δεν σταμάτησε. Εξελίσσεται. Καθυστέρηση είχε διαπιστωθεί κυρίως, λόγω του κορωνοιού, ως προς τα υλικά που έπρεπε να εισαχθούν από εργοστάσια του εξωτερικού και ήταν απαραίτητα για την μετατόπιση των γραμμών του τραμ. Και για τον λόγο αυτόν δόθηκε έμφαση έπειτα στις εργασίες μετατόπισης των γραμμών του τραμ.

Εσχάτως υπογράφηκε άλλωστε η 3η συμπληρωματική σύμβαση που αφορά σε συμπληρωματικά υδραυλικά έργα στο πλαίσιο του αντιπλημμυρικού, και τα οποία προέκυψαν από μελέτες μετά την έγκριση τον Ιούλιο 2018 του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής στο οποίο περιλαμβάνονται οι χαμηλές περιοχές του Μοσχάτου και της Καλλιθέας ως κατακλυζόμενες περιοχές. Όσον αφορά στην υπέρβαση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί για την ολοκλήρωση των έργων της Α’ φάσης του Φαληρικού, είχε ανακοινωθεί τέλη Ιουνίου 2020 από τον Περιφερειάρχη Αττικής η σύσταση Παρατηρητηρίου που παρακολουθείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του ν. 4412/2016 περί έκπτωσης του αναδόχου.