Ο κορεσμός του ΧΥΤΑ Φυλής έχει αναδείξει, κατά κοινή ομολογία, την κρισιμότητα της κατάστασης. Κάνει άμεση και επιτακτική την ανάγκη διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης αστικών απορριμμάτων με μεγάλα έργα υποδομής (με τη σύμπραξη και του ιδιωτικού τομέα), που θα προσεγγίζει ολιστικά το χρονίζον πρόβλημα, δίνοντας έμφαση στη δίκαιη κατανομή των απορριμμάτων. Δεν μπορούμε να στρουθοκαθηλίζουμε για το πρόβλημα. Ούτε να δαιμονοποιούμε τις σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης, τρομάζοντας τις τοπικές κοινωνίες, «φτιάχνοντας» κλίμα και ατζέντα. Και γι’ αυτό οδηγούμαστε στην προσωρινή, ενδιάμεση λύση. Η συγκυρία δείχνει ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει να ωριμάσει, εάν δεν έχει ακόμη ωριμάσει, τα απορρίμματα δεν έχουν ιδεολογική αναφορά και πρέπει να τα διαχειριστούμε χωρίς ιδεοληπτικές εμμονές.

Πολιτική προτεραιότητα για την Περιφέρεια Αττικής, και προσωπική δέσμευση του Περιφερειάρχη, είναι η μετάβαση σε ένα μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων, προσανατολισμένο στις αρχές της κυκλικής οικονομίας, που μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα και δημιουργεί μία τεράστια ευκαιρία για επιχειρηματική καινοτομία, με αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων. Η Περιφέρεια Αττικής μπορεί και πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο μεταξύ των Περιφερειών και να αναπτύξει βηματισμό ώστε να βελτιωθούν οι αποδόσεις της χώρας συνολικά αλλά και να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στον σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής που είναι συνυφασμένος με τους Ευρωπαϊκούς στόχους και κατευθύνσεις, αναφέρθηκαν ο Εισηγητής κ. Παπαδάκης και ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας.

Τι προωθεί ο σχεδιασμός; Ιεραρχικά και συνδυασμένα την πρόληψη. Την υιοθέτηση περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς από τους πολίτες. Την αλλαγή συνηθειών με κίνητρα και αντικίνητρα. Την μείωση του όγκου των σύμμεικτων απορριμμάτων. Την ανακύκλωση στην πηγή. Την επαναχρησιμοποίηση. Την αξιοποίηση των οργανικών αποβλήτων.

Το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι μία μάχη για το περιβάλλον, τη φύση, το κλίμα, το μέλλον, τον πολιτισμό μας.

Πρέπει να μείνουμε προσανατολισμένοι στην αποτελεσματικότητα ως προς τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους. Πρέπει να καλύψουμε το χαμένο χρόνο με προτάσεις. Με συγκεκριμένες προτάσεις και όχι με λόγια.