Παρέμβαση επί της Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Αττικής» | Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου 24.2.2021