Επίσκεψη στον Φάρο Τυφλών Ελλάδος με έδρα την Καλλιθέα (23.2.2021)