Παρέμβαση επί της Γνωμοδότησης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Προστασίας Ορεινού Όγκου Υμηττού | Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου 10.2.2021