Με τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Σχεδίου Προστασίας Ορεινού Όγκου Υμηττού γίνεται ένα σημαντικό βήμα για την ολοκληρωμένη προστασία και περιβαλλοντική ανάδειξη του Υμηττού. Προκειμένου να αποκατασταθούν ασάφειες, ελαστικές ερμηνείες και επεκτάσεις των διαφόρων χρήσεων γης και των ορίων. Προκειμένου να παρεμποδισθεί η αυθαίρετη χωροθέτηση και κυρίως η αυθαίρετη επέκταση χρήσεων.

Εξάλλου στους συνοδευτικούς χάρτες των ΠΔ προστασίας του Υμηττού – τόσο του 1978 όσο και του ακυρωθέντος 2011, τα εξωτερικά όρια του συνόλου της έκτασης και τα εσωτερικά όρια των επιμέρους ζωνών χαρακτηρίζονται από έλλειψη ακρίβειας και ασάφειες με αρνητικές περιβαλλοντικές και πολεοδομικές επιπτώσεις στην κατάσταση του ορεινού όγκου, αλλά και των περιφερειακών πεδινών ή ημιορεινών περιοχών του Υμηττού.

Για την οικονομία της συζήτησης, θα ήθελα να κωδικοποιήσω κάποιους άξονες του σχεδιασμού που «κουμπώνουν» με συγκεκριμένες ρυθμίσεις ή παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Ο προτεινόμενος «οδικός» χάρτης προστασίας του Υμηττού έχει λάβει υπόψη περιβαλλοντικά κριτήρια, στοχεύει σε μία ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη σε βάθος χρόνου, δίνοντας έμφαση στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές υποδομές και λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, καθώς και την ποιότητα ζωής.

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως τουλάχιστον εγώ το αντιλαμβάνομαι, εντάσσεται ο προτεινόμενος σχεδιασμός για:

  • Την μελέτη μετατροπής του ΚΥΤ Αργυρούπολης σε κλειστού τύπου με αναβάθμιση της ισχύος του και ενδεχόμενη υπογειοποίηση. Χρειαζόμαστε σύγχρονες εγκαταστάσεις για να καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες πολιτών, ενόψει και της επένδυσης του Ελληνικού).
  • Την μελέτη οριοθέτησης και οργάνωσης διαδημοτικού κοιμητηρίου Ηλιούπολης – Αλίμου.

Αντιστοίχως, ο προτεινόμενος σχεδιασμός περιλαμβάνει την οριοθέτηση υφιστάμενων οικισμών με στόχο την αναγνώριση της υφιστάμενης οικιστικής χρήσης και την αποτροπή της επέκτασης του. Είναι προφανές ότι δεν καταλαμβάνονται εκτάσεις που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία και δεν συμπεριλαμβάνονται οικότοποι  προστασίας του δικτύου Natura.

Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να εξετασθεί και αναφέρω ενδεικτικά για τον Δήμο Γλυφάδας:

  • H ένταξη οικιστικών συνόλων στο σχέδιο πόλης, εφόσον αυτά έχουν ρυμοτομηθεί, υδροδοτηθεί και ηλεκτροδοτηθεί και εάν και εφόσον αυτά υφίστανται προ του ΠΔ του 1978 (Ανάληψη, Γύρισμα Τερψιθέας, τμήμα Οικοδομικού Συνεταιρισμού Καφεπωλών, Οικοδομικός Συνεταιρισμός Πολιτικών Υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας). Πολλώ δε μάλλον όταν πρόκειται για περιοχές με όμοια γεωμορφολογικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά με συνορεύουσες περιοχές που έχουν ενταχθεί στο σχέδιο πόλης και δεν υπάρχουν πραγματικά στοιχεία που να δικαιολογούν διαφορετική νομική μεταχείριση.
  • Η κατ’ εξαίρεση ανέγερση δύο δημόσιων σχολικών συγκροτημάτων εντός της Ζώνης Β, εξαιτίας ακατάλληλων και ανεπαρκών ενοικιαζόμενων κτιρίων. Από το 1998 είχε κηρυχθεί αναγκαστική απαλλοτρίωση για λόγους δημόσιας ωφέλειας σε εκτός σχεδίου περιοχές της Τερψιθέας.
  • Η μετατροπή έκτασης που χωροθετείται στα Βορειοδυτικά της Άνω Γλυφάδας σε υπαίθριο θέατρο με ελαφρά κατασκευή, για φιλοξενία πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Ομοίως πρέπει να εξετασθεί η λήψη υπόψη χρήσεων και εγκαταστάσεων του Δήμου Αργυρούπολης που έχουν παραβλεφθεί όπως:

  • Το Πέτρινο Θέατρο της οδού Μιλήτου.
  • Το πάτημα στη συμβολή των οδών Διγενή Ακρίτα και Κιάφας.