Παρέμβαση επί του απολογισμού πεπραγμένων της Περιφέρειας Αττικής και του οδικού χάρτη ενεργειών για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 (11.11.2020)