Σχόλιο επί της απαγόρευσης συναθροίσεων από την κυβέρνηση στην επέτειο του Πολυτεχνείου (18.11.2020)