Παρουσίαση νέου μηχανήματος Spectran Hf, για την αδιάβλητη διεξαγωγή των θεωρητικών εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών (7.7.2021)