Περιφερειακό σχέδιο & Χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα (17.12.2020)