Πραγματοποιήθηκε στις 5.7.2021 η 14η διαδικτυακή́ συνάντηση εργασίας για τα προγράμματα πρόληψης και προσυμπτωματικού ελέγχου (10.7.2021)