Προστασία της δημόσιας υγείας με στοχευμένους ελέγχους, με βάση και τα στοιχεία που συλλέγονται από την επιδημιολογική επιτήρηση” (22.9.2020)