Η απόφαση οριοθετεί με σαφήνεια την περιοχή, δηλαδή την παλιά πόλη (Πλάκα – Μοναστηράκι – Ακρόπολη).

Η οικονομικοκοινωνική ζωή της περιοχής αυτής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον δυναμικό κλάδο του τουρισμού.

Με άλλα λόγια αποβλέπει αφενός στην τουριστική δυναμική της περιοχής, η οποία υπό κανονικές συνθήκες είναι εξόχως σημαντική και μάλιστα σε εθνική κλίμακα, αφετέρου στην τόνωση και ενίσχυση του τουρισμού που αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής οικονομίας.

Έχει λάβει μάλιστα υπόψη όλες τις πρόσφορες παραμέτρους (μιλάμε για το ιστορικό κέντρο, είναι κόμβος επισκεψιμότητας, βασικός τουριστικός προορισμός, η τουριστική σεζόν καλύπτει όλο το έτος, υπάρχει μεγάλος βαθμός συγκέντρωσης μικρομεσαίων και οικογενειακών επιχειρήσεων κυρίως, αλλά και αυξημένη λιανεμπορική δραστηριότητα).

Από τα παραπάνω προκύπτει, λοιπόν, ότι η εν λόγω απόφαση εξυπηρετεί πρόδηλο σκοπό γενικού συμφέροντος και είναι πρόσφορη για την εξυπηρέτηση του σκοπού της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Κλείνω λέγοντας ότι, η «διάσπαση» του κανόνα της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας αργίας για τα καταστήματα δεν συνεπάγεται άνευ ετέρου παράβαση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ούτε καθιστά by default παραβάτη τον εργοδότη.