Σχόλιο επί της κατάργησης της κυριακάτικης αργίας στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας (2.9.2020)