Σχόλιο επί της τροποποίησης των υπ’ αριθ. 102/2020 και 160/2020 αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που ανεστάλησαν τον Αύγουστο 2020 και πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέσω live streaming (2.9.2020)