Οι προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες επηρεάζουν και επηρεάζονται από τον πολιτισμό και στο πλαίσιο αυτό, ο μεταξύ τους διάλογος είναι περισσότερο επίκαιρος από ποτέ και επιβεβλημένος, εξαιτίας των συνθηκών Covid.

Η ψηφιακή τεχνολογία έχει μετεξελιχθεί σε μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης, επειδή παράλληλα μπορεί να στηρίζει και να προωθεί τις τέχνες και τους τομείς της δημιουργίας, επιδιώκοντας να τους καταστήσει προσιτούς σε όλους. Μπορεί επίσης να αναδεικνύει τον δυναμικό και διαδραστικό χαρακτήρα των τεχνών και των τομέων της δημιουργίας μέσα από την αδιάλειπτη σύνδεση των χρηστών αλλά και την δυναμική και πολύμορφη συμμετοχή των τελευταίων.