Συνάντηση εργασίας στις 10.07.2020 με τον Πρόεδρο ΔΣ ΟΚΑΝΑ, κ. Αθανάσιο Θεοχάρη (20.7.2020)