Συνεχίζεται αδιαλείπτως από 8 Μαΐου το πρόγραμμα διανομής έτοιμων γευμάτων (23.5.2020)