Συνεχίζουμε σταδιακά και στοχευμένα την υλοποίηση του προγράμματος #Ανακύκλωση2020 που αποσκοπεί στην ενίσχυση του συστήματος διαλογής στην πηγή (28.4.2020)