Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών (6.11.2019)