Το "Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων στην Αθήνα" (4.11.2019)