Συζήτηση για την χρήση και λειτουργία των καφέ κάδων στις λαϊκές αγορές, με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Λαϊκών και Υπαίθριων Αγορών της #Περιφέρεια_Αττικής, κ. #ΣταύροςΜελάς και τους Αντιδημάρχους Καθαριότητας των Δήμων της (16.3.2021)